Traveducation

Traveducation

Berani keluar dari “Zona nyaman”, blusukan ke masyarakat, membaur, bersikap rendah hati, perduli dan perasaan saling menghargai, dengan pendampingan executive coach bersertifikat international.